Tiểu ban Bảo Vệ Sự Sống (BVSS)-Caritas Phát Diệm mừng lễ thánh Giêrađô

Sáng ngày 17/10, các thành viên của các nhóm trong tiểu ban BVSS – Caritas Phát Diệm đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Hoà Lạc để mừng lễ Bổn Mạng. Trong lời phát biểu khai mạc, cha Phaolô Nguyễn Tất Ứng-đặc trách đã nói lên những tâm tình và ước muốn giúp cho các thành viên hiểu được mục đích và ý nghĩa khi quy tụ về đây. Mỗi người về nơi đây không chỉ gặp nhau mừng lễ, nhưng còn chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm của tiểu ban BVSS trong năm qua.

Tiếp sau đó đại diện các nhóm lên chia sẻ những công việc đã làm được cũng như những thiếu xót trong năm qua; một vị đại diện của nhóm Mưỡu Giáp nói lên tâm tình biết ơn cha cố Antôn Nguyễn Tâm Tư người đã khởi sự cho công việc này. Cùng nhau tạ ơn Chúa về tất cả những gì các thành viên trong tiểu ban BVSS đã làm được và xin Chúa tiếp tục hướng dẫn để những gì thiếu sót sẽ được khắc phục trong năm tới. Kết thúc chia sẻ của các nhóm, cha đặc trách kể câu chuyện thực tế để mọi người cùng suy gẫm về việc bảo vệ sự sống. Người lớn bị tai nạn, thì trang mạng xã hội lên tiếng thật nhiều, còn hàng ngày biết bao các trẻ em vô tội mới được thành hình đã bị giết oan bởi những người cha người mẹ, thì không được một ai lên tiếng… Một hồi chuông báo động lớn cho tất cả mọi người.

.

.

Trong buổi gặp mặt này các thành viên cũng được nghe lời chia sẻ của cha Tổng Đại Diện Antôn Phan Văn Tự, cha động viên và cảm phục những công việc mà mỗi thành viên trong tiểu ban đã làm. Mỗi người trong Giáo Hội có vai trò khác nhau, tất cả chúng ta đều có bổn phận đem niềm vui Tin Mừng cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ.

Cao điểm là thánh lễ mừng kính thánh quan thầy Giêrađô do cha Tổng Đại Diện chủ sự và quý cha trong ban Caritas đồng tế. Trong bài chia sẻ cha Gioan giám đốc Caritas giúp mọi người hiểu lời Chúa qua gương của thánh Giêrađô và lý do nhận ngài làm quan thầy. Chúng ta nhận thánh nhân làm quan thầy bởi vì đời sống đạo đức và những gương lành của Ngài đối với những người yếu thế trong xã hội….

.

Trước khi ban phép lành cuối lễ cha Antôn Bùi Đức Lợi chính xứ Mỹ Thuỷ đã làm phép thai cho các bà mẹ, xin Chúa chúc lành cho các em bé sắp được chào đời và nâng đỡ các mẹ để họ có sức cưu mang cho các em được chào đời trong bình an của Chúa.

.

.

Tất cả là hồng ân, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được quy tụ bên nhau để mừng lễ thánh quan thầy, chúng con dâng lên Chúa những thiếu xót và những gì đã làm được trong năm qua. Xin Chúa chúc lành và đồng hành với chúng con trên những bước đường chúng con sẽ đi trong tương lai.

Ban Caritas Phát Diệm

.

+ Xem hình ảnh

.