Văn phòng:
NHÀ XỨ HƯỚNG ĐẠO
Xã Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Email văn phòng Caritas: tgmpdiem@gmail.com

 


Cha Giám Đốc:
GIOAN ĐỖ VĂN KHOA
Địa chỉ: Nhà thờ giáo xứ Hướng Đạo
Xã Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Điện thoại: 094.777.8989
Email: johndokhoa@gmail.com

 


Cha Phó Giám Đốc
GIUSE VŨ VĂN BIỂN
Địa chỉ: Nhà thờ giáo xứ Phát Vinh
Xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Điện thoại: 0914 713 578
Email: josbien03@yahoo.com