Thư Mời tham dự Ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay Caritas Giáo phận Phát Diệm

 

 

 

Thư mời
THAM DỰ NGÀY TĨNH TÂM CARITAS GIÁO PHẬN

Kính thưa:  Quý Cha Hạt  Trưởng, Quý Cha
và các thành viên Ban BAXH – Caritas các giáo xứ

 Được sự cho phép của Đức Tổng, Giám Quản giáo phận. Ban Caritas chúng con tổ chức tĩnh tâm Mùa Chay 2020 cho ban Caritas các giáo xứ trong giáo phận, để bồi dưỡng đời sống thiêng liêng, giúp mọi người biết sống và phục vụ theo mẫu gương Đức Giê-su.

 

 1. Thời gian:
  Từ 7:30 giờ đến 12giờ, Thứ Năm ngày 27 tháng 02 năm 2020
 1. Địa điểm:
  Nhà Thờ Hướng Đạo – xóm 12- xã Đồng Hướng – Kim Sơn – Ninh Bình
 1. Thành phần tham dự:
 • Quý Cha trong Ban Caritas giáo phận và giáo hạt
 • Ban Bác ái các giáo xứ (Mỗi giáo xứ 4 người).
 • Ban BVSS và các tình nguyện viên
 • Các chuyên trách và các cộng tác viên ban Khuyết tật và HIV

Chúng con kính mời Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Cha, quý thành viên Caritas các giáo xứ đến tham dự ngày Tĩnh Tâm và Thánh lễ cầu nguyện cho công việc bác ái trong giáo phận.

Chúng con xin Quý Cha khích lệ động viên tới Ban Caritas giáo xứ đi tham dự đông đủ.

Chúng con xin chân thành cám ơn.

Hướng Đạo, ngày 13 tháng 02 năm 2020
T/M Caritas Phát Diệm

Lm. Gioan Đỗ Văn Khoa

 

CHƯƠNG TRÌNH
NGÀY TĨNH TÂM VÀ CẦU NGUYỆN CHO VIỆC  BÁC ÁI

Nhà Thờ Hướng Đạo, Thứ Năm ngày 27 tháng 02 năm 2020

 

 • 7h30 – 8h00: Đón tiếp
 • 8h00 – 8h10: Chào mừng – giới thiệu các thành viên tham dự
 • 8h10 – 8h30: Lần hạt
 • 8h30 – 9h00 : Gặp gỡ các cha Ban Caritas GP. Chia sẻ dự án 10 năm
 • 9h00 – 10h00: Giảng tĩnh tâm
 • 10h00 – 10h10: Giải lao, Tập hát
 • 10h30 – 11h30: Thánh lễ (Cha Đại Diện Đức Tổng Giám Mục Giám Quản).

                                                    

———————————————-