[Caritas Phát Diệm] – Thông báo về lớp dạy cắt may hè 2019

BAN BAXH-CARITAS
Giáo Phận Phát Diệm

ĐT: 0947778989

Email: caritasphatdiem@gmail.com

Website: http://caritasphatdiem.org/

THÔNG BÁO LỚP HỌC MAY

 Kính thưa Quý Quản Hạt và Quý Cha,

Ban BAXH- Caritas giáo phận chúng con có tổ chức khóa học cắt may cho các bạn trẻ. Cụ thể như sau:

* Thời gian: Từ ngày 04/06/2019 đến ngày 07/07/2019.

*  Khai giảng: 8 giờ 30 ngày 04/06/2019.

* Địa điểm: Tại giáo xứ Hướng Đạo, xóm 12 – Đồng Hướng – Kim Sơn – Ninh Bình. ĐT: Soeur Thúy Mùi: 0986160729

* Đối tượng:  Học viên tuổi từ 15 trở lên, không phân biệt nam nữ, tôn giáo … không hạn chế số lượng.

* Học phí: các em được miễn hoàn toàn.

* Những học viên muốn ở lại Hướng Đạo xin đóng góp tiền ăn mỗi bữa chính 20,000 VND (cụ thể xin liên hệ với quý Soeur trong Ban Caritas).

Để thuận tiện cho việc tổ chức, xin Quý Cha thông báo và gửi danh sách những em đăng ký về Ban BAXH – Caritas giáo phận chúng con trước ngày 31/05/2019.

Xin chân thành cám ơn Quý Quản Hạt và Quý Cha.

Hướng Đạo, ngày 20 tháng 05 năm 2019
Giám đốc Caritas Phát Diệm

Lm. Gioan Đỗ Văn Khoa