Những viên thuốc tình thương

Đã nhiều năm qua Hội bác ái Phanxico và Quý Ân Nhân vẫn quan tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong giáo phận Phát Diệm, đặc biệt chương trình tủ thuốc tình thương. Những người nghèo, người già không phân biệt tôn giáo trong giáo phận chủ yếu làm nông nghiệp nhận được sự quan tâm của Hội qua những viên thuốc thật cảm động. Quý 1 năm 2024 Caritas Phát Diệm chia sẻ những viên thuốc tình thương của Hội và Quý Ân Nhân cho các tủ thuốc của quý sơ dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm tại các giáo xứ: Cách Tâm, Dưỡng Điềm, Phương Thượng, Tân Mỹ.

Thay lời cho những người nghèo, người già, Caritas Phát Diệm xin chân thành cám ơn hội bác ái Phanxico và Quý Ân Nhân luôn dành những tình cảm thật đặc biệt cho họ, nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse ban cho Hội và gia đình của Quý Vị sức khoẻ, niềm vui và tràn đầy ân sủng của Chúa.

Caritas Phát Diệm

.

.

.

.

.

+ Xem hình ảnh

.

.