Hòa nhịp cùng Caritas quốc tế tham gia chiến dịch “Chúng Ta Cùng Nhau-Together We”

Theo lời mời gọi của Caritas Quốc Tế tham gia chiến dịch: “Chúng ta cùng nhau – Together We”, Caritas Phát Diệm đã khai mạc chiến dịch với đối tượng hướng về “Cùng nhau đến với người nghèo”.
Trong ngày khai mạc chiến dịch, với việc làm đầu tiên là khám bệnh phát thuốc cho người nghèo, và phục vụ các bệnh nhân tại trung tâm Phục Hồi Chức Năng Yên Mô.
Phát biểu trong buổi khai mạc, cha giám đốc giúp cho mọi người hiểu ý nghĩa và mục đích của chiến dịch “Chúng ta cùng nhau – Together We”. Chiến dịch sinh thái toàn diện của Caritas Quốc Tế là cách chúng ta đóng góp vào việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và cho những người nghèo ngày nay, nhằm biến ngôi nhà chung trở thành một nơi sống tốt hơn và lành mạnh hơn cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Vơi chủ đề “cùng nhau đến với người nghèo” bằng việc chúng tay nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh, giúp cho người yếu thế được nói lên tiếng nói của mình, giúp đỡ cho người nghèo khổ có cơ hội được tiếp xúc với các dịch vụ y tế, cách đặc biệt là trong ngày khám bệnh phát thuốc này.
Sau lời phát biểu khai mạc, tất cả mọi người cùng nhau đọc lời cầu nguyện chung cho chiến dịch, cầu xin Chúa tha tội cho những lỗi lầm con người đã làm thiệt hại ngôi nhà chung mà Chúa đã dựng nên. Xin cho mọi người biết quan tâm đến nhau hơn, cùng nhau xây dựng ngôi nhà toàn cầu.
Tiếp đến mọi người được khám bệnh, tư vấn bệnh và nhận thuốc miễn phí, nhiều người già yếu rất vui vì nhận được những viên thuốc bổ của quý Ân Nhân giúp đỡ. Uớc mong những người nghèo sẽ nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của quý vị Ân Nhân.
VP Caritas PD.
.
.
.
.
.
.