Caritas Phát Diệm trao học bổng khuyến học tại giáo xứ Khoan Dụ và Mỹ Thủy

Cập nhật một số hình ảnh Caritas Phát Diệm phát học bổng tại giáo xứ Khoan Dụ và Mỹ Thuỷ.
Chúa nhật XXXII, niềm về với các em học sinh khi đón nhận món quà quý giá của Quý Ân Nhân. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý Ân Nhân và gia đình. Xin Quý Ân Nhân luôn đồng hành cùng Caritas Phát Diệm vun trồng tương lai cho Giáo Hội và xã hội.
1. Tại giáo xứ Khoan Dụ
.
.
.
.
.
.
+ Tại giáo xứ Mỹ Thủy
.
.
.
.
.
.
.
.
.