Caritas Phát Diệm trao học bổng khuyến học tại giáo xứ Hòa Lạc

Chúa nhật ngày 13/11/2012, 35 bạn học sinh của các giáo xứ tập trung tại giáo xứ Hoà Lạc để nhận học bổng của hội bác ái Phanxico và Slovakia.
Caritas Phát Diệm chúng con xin tri ân quý Hội đã luôn quan tâm giúp đỡ chúng con. Xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành trên quý vị và toàn thể gia quyến.
.
.
.
.
.
.
.
.
.