Caritas Phát Diệm trao học bổng đầu năm học mới 2021-2022 cho các em học sinh nghèo

Bước vào đầu năm học mới, giúp cho các em học sinh đến trường có thêm niềm vui để mua sách, bút đến trường, được sự hỗ trợ của Qúy Ân Nhân, Caritas Phát Diệm đã có cơ hội trao gửi yêu thương của Qúy Ân Nhân cho các em học sinh nghèo.
– Ngày 12/09/2021 trao cho các em ở các giáo xứ thuộc hạt Tôn Đạo, Phát Diệm tại giáo xứ Hướng Đạo.
– Ngày 10/10/2021 tại các giáo xứ Đồng Đinh, Trung Đồng.
Cám ơn Qúy Ân Nhân đã luôn đồng hành để Caritas Phát Diệm được đóng góp phần nhỏ bé trong việc xây dựng con người cho tương lai. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi ban muôn ơn lành cho quý vị.
Caritas Phát Diệm
Sau đây là hình ảnh
* Tại giáo xứ Đồng Đinh
.
.
.
* Tại giáo xứ Trung Đồng
.
.
.
* Tại giáo xứ Hướng Đạo
.