Caritas Phát Diệm tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong cuộc sống trong dịp đầu năm học tại các giáo xứ: Khoan Dụ, Mỹ Thủy, Hòa Lạc, Đồng Bài

Được sự quan tâm giúp đỡ của hội bác ái Phanxico, Hội bác ái ilazaro, cùng Qúy Ân Nhân, Caritas Phát Diệm tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong cuộc sống trong dịp đầu năm học tại các giáo xứ: Khoan Dụ, Mỹ Thủy, Hòa Lạc, Đồng Bài.

Mỗi đợt trao học bổng, Caritas đều mời gọi quý phụ huynh cùng đi để đồng hành với các em, ý thức rằng học bổng mà mỗi em nhận đó là sự hy sinh rất lớn của Qúy Ân Nhân. Từ những người xa lạ, nhưng lại giúp các em có thêm kinh phí giúp đi học, đây là nguồn động viên lớn lao giúp các em có nghị lực vươn lên trong học tập. Hơn thế nữa trước khi nhận học bổng, quý cha trong ban còn giúp các em những chủ đề để các em có kỹ năng sống.

Caritas Phát Diệm xin tri ân Quý Ân Nhân luôn đồng hành qua sự quảng đại sẻ chia, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực để đến trường.

Sau đây là một vài hình ảnh

1. Trao học bổng “Phanxico”

.

.

.

.

2. Trao học bổng “I Lazaro Charity”

.

.

2. Trao học bổng “Con Đường Sáng”

.

 

+ Xem hình ảnh

1. Trao học bổng Phanxico
2. Trao học bổng “ILazaro Charity”
3. Trao học bổng “Con Đường Sáng”