Caritas Phát Diệm tổ chức khóa tập huấn hỗ trợ cho người có H và người khuyết tật hòa nhập cộng đồng

 

Ngày 08/09/2019 tại giáo xứ Hướng Đạo Caritas Phát Diệm đã tổ chức tập huấn cho 31 tham dự viên đại diện của Caritas các giáo xứ với chủ đề: Hỗ trợ người có H (NCH) và người khuyết tật (NKT) hòa nhập cộng đồng, nhằm mục đích giúp cho các tham dự viên tiếp cận với những người có H và người khuyết Tật một cách dễ dàng và tránh làm tổn thương đến họ.

Ngày tập huấn dưới sự hướng dẫn, chia sẻ của thạc sĩ tâm lý Tạ Văn Hai, với kinh nghiệm giảng dạy cùng kiến thức chuyên môn về tâm lý, các Tham Dự Viên (TDV) được khai mở năng lực để làm công tác xã hội, đặc biệt các TDV được học hỏi các kỹ thuật tiếp cận với các đối tượng đang bị kỳ thị. Cụ thể, thầy cho các TDV chia sẻ những khó khăn khi tiếp xúc với các đối tượng trước, sau đó thầy phân tích cho các TDV hiểu được tâm lý của NCH và người Khuyết Tật, nhờ đó các TDV biết được cách, có phương pháp để giúp họ đến với cộng đồng một cách mạnh dạn hơn. Một điều nhận thấy chính các TDV cũng nhận thức được rằng nhờ những chia sẻ này mà chính họ cũng có được cái nhìn bớt kỳ thị hơn đối với các đối tượng này.

Trong phần chia nhóm, các TDV được thảo luận, nhiệt tình, hăng say làm việc để có những đóng góp, chia sẻ giúp cho lớp học thêm sinh động và các vấn đề đưa ra được sáng tỏ hơn. Qua những việc làm cụ thể như công việc thủ công “đan bèo”: tạo công việc cho NCH và NKT.

Với thời gian có hạn không thể chia sẻ hết những vấn đề rộng lớn trong xã hội hôm nay, nhưng thầy Hai đã cố gắng hết sức để có thể cởi những nút thắt của các TDV, giúp họ hiểu rõ hơn vai trò của người làm công tác xã hội, thấu hiểu được tâm lý của đối tượng tiếp cận, để làm thế nào cứu giúp họ có được cái phao khi họ là người đang bị chết đuối, hoặc là cho họ có cái cần câu, để mỗi ngày họ bắt được cá, và có cơm ăn hằng ngày.

Khép lại ngày tập huấn, mọi người cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng con được quy tụ bên nhau, chia sẻ cho nhau những công việc đang làm, nhất là được cùng nhau học hiểu những kiến thức mới, phương pháp, kỹ năng mới. Hy vọng sau khóa tập huấn này các TDV sẽ mạnh dạn, hăng say hơn khi tiếp cận với đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt giúp cho cuộc sống bế tắc của nhiều người được sáng hơn.
VP Caritas Phát Diệm

 

=>>> Xem hình ảnh