Caritas Phát Diệm phát thuốc miễn phí

Chúa nhật 12/12/2021 được sự giúp đỡ của hội Bác Ái Phanxico và Quý Ân Nhân, Caritas Phát Diệm phối hợp cùng với quý sơ dòng Mến Thánh Gía Phát Diệm, các bác sĩ Công Giáo đã khám bệnh phát thuốc tại giáo xứ Quân Triêm cho những người nghèo, người già, và bỏ thuốc tại các tủ thuốc của các giáo xứ Đồng Đinh, Mỹ Thủy, cộng đoàn dòng Mến Thánh Gía Sào Lâm, cộng đoàn dòng Mến Thánh Giá Như Sơn để phục vụ bà con những lúc ốm đau không đến bệnh viện được. Xin Chúa trả công bội hậu cho hội bác ái Phanxico, cùng Quý Vị Ân Nhân. Xin tiếp tục cùng đồng hành với chúng con trong việc chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Xem hình ảnh