Caritas Phát Diệm đón nhận 215 thành viên Gx. Cồn Thoi gia nhập thẻ hội viên

Thiên Chúa là Caritas, Thiên Chúa yêu thương hết mọi người, Ngài mời gọi mỗi người hãy yêu thương nhau và giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Hiểu được điều đó, hôm nay tại giáo xứ Cồn Thoi có 215 ứng viên ra nhập hội viên Caritas Việt Nam.

Trước khi bước vào thánh lễ, cha Giám đốc Caritas Gioan Đỗ Văn Khoa, cha xứ Phaolô Nguyễn Văn Định, cha phó Giuse Hoàng Đình Từ đã có 1 giờ gặp gỡ với bà con giáo dân trong giáo xứ. Trong giờ gặp gỡ này cha Giám đốc Caritas đã chia sẻ 3 điều: thứ nhất: Thiên Chúa là Caritas. Thứ hai ngài mời gọi mọi người hãy thực thi lệnh truyền của Chúa là “ các con hãy yêu thương nhau”. Thứ ba là thể hiện tình yêu bằng hành động cụ thể là tham gia thẻ hội viên Caritas, để chung tay đến với người đói khổ trong khu vực giáo xứ của mình. Ngài cũng cho mọi người hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người khi tham gia thẻ hội viên Caritas Việt Nam.

Tiếp đó cha xứ Phaolô cũng cho mọi người biết các hoạt động bác ái trong giáo xứ, nhất là các em thiếu nhi chỉ làm những việc hy sinh nho nhỏ là đi lượm ve chai, tích tiểu thành đại, mỗi năm thiếu nhi làm bác ái tới 50 triệu đồng. Cha xứ khuyến khích mọi người tham gia vào thẻ hội viên để nhờ chính nội lực của mình, Ban Bái Ái của giáo xứ ngày một hoạt động tốt hơn.

Sau giờ gặp gỡ là thánh lễ, trong bài giảng Giám đốc Caritas mời gọi cộng đoàn phụng vụ theo mẫu gương phục vụ ra đi đến vùng ngoại biên của Đức thánh Cha Phanxico, ngài dành giờ để ăn trưa với người nghèo khổ, ngài lập bệnh viện dã chiến ngay cạnh đền thờ thánh Phêro lo thuốc thang cho người vô gia cư và di dân.  Cha mời gọi cộng đoàn sống triệt để Lời Chúa đó là yêu thương, yêu thương theo mẫu gương của Đức Kitô yêu cho đến cùng. Ngài nhấn mạnh tình bác ái kitô giáo khác với làm từ thiện, làm từ thiện là thấy thương hại, có thể cho người khác những của dư thừa, bác ái kito giáo thì không như vậy, chúng đòi mọi người phải hy sinh giảm bớt cái ăn, cái mặc của mình để giúp đỡ người khác. Đó mới là tinh thần bác ái kitô giáo theo Tin Mừng.

Tiếp sau phần chia sẻ lời Chúa là phần trao thẻ hội viên, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các ứng viên được gia nhập hội viên của Caritas Việt Nam, cha Giám đốc Caritas và cha xứ đã trao thẻ cho từng hội viên. Đây là niềm vui không chỉ cho giáo xứ mà cho cả Caritas Việt Nam, vì có thêm nhiều cánh tay nối dài để Caritas có thể thực thi tốt sứ mệnh của mình.

Trước khi kết thúc thánh lễ cha xứ Phaolô đại diện cám ơn cha Giám đốc Caritas, cha cố Giuse Vũ Công Hoàng và toàn thể cộng đoàn đã về đây dâng thánh lễ, cầu nguyện cho Ban Bác Ái giáo xứ Cồn Thoi, cha cũng nói lên lòng ước mong sao cho mỗi hội viên sẽ làm phát triển thêm một hội viên mới trong năm sau.

“Ở điểm này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau”. (Ga 13,35) Ước chi mỗi hội viên Caritas trong xứ Cồn Thoi là những người dẫn đưa được nhiều người nhận biết Chúa qua đời sống và việc làm của mình.

VP Caritas.

=>>> Xem hình ảnh