Caritas giáo hạt Văn Hải hiệp thông trong ngày cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm chấm dứt

Trong tinh thần hiệp thông, Caritas giáo tỉnh miền Bắc đã thống nhất lấy ngày Thứ Sáu đầu tháng Ba, 06/3/2020 là ngày cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được chấm dứt.

* Một vài hình ảnh hiệp thông của Caritas giáo hạt Văn Hải
+ Thành phần tham dự: Caritas, các Tình Nguyện Viên giáo hạt Văn Hải và giáo dân.
+ Địa điểm: Nhà thờ giáo xứ Cồn Thoi

CHƯƠNG TRÌNH
(Buổi Chiều)

+ 2g30: Nguyện kinh, lần hạt chung.
+ 3g00: Đặt Mình Thánh-khai mạc giờ chầu. (theo bản gợi ý chung cho các giáo phận Miền Bắc).
+ 4g00-Thánh lễ cầu nguyện cho Các Bệnh Nhân.
+ Sau Thánh lễ tùy nghi giải tán.

1. Một và hình ảnh trong giờ Chầu Thánh Thể

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Một vài hình ảnh trong Thánh lễ cầu nguyện cho Các Bệnh Nhân.

 

=>>> Xem hình ảnh Chầu