Caritas Phát Diệm trao học bổng học kỳ II-Năm học 2022-2023

PHÁT HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

Được sự quan tâm của hội bác ái An Bình, hội Phanxico cùng Qúy Ân Nhân, Caritas Phát Diệm tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học kỳ 2 của năm học 2022-2023.

Với chủ đề: “Lợi ích bảo tồn cây”, cha Phaolô Nguyễn Văn Định đã giúp cho các em và phụ huynh ý thức được việc bảo tồn ngôi nhà chung của trái đất qua việc bảo tồn cây xanh. Mở đầu bài chia sẻ, cha giúp cho các em biết giá trị của món quà mà quý Ân Nhân gửi tặng mỗi người, đây là món quà vô giá, Qúy Ân Nhân không mong gì hơn, ngoài việc các em sau này sẽ trở thành những người hữu ích cho Giáo Hội và Xã Hội. Cả cuộc đời mỗi người chúng ta là nhận học bổng, đây là dịp nhắc lại cho chúng ta, chúng ta sống là có sự liên đới với nhau. Sống lòng biết ơn qua việc xây dựng ngôi nhà chung toàn cầu, mỗi người cố gắng trong lãnh vực của mình để trồng và bảo vệ cây xanh trong môi trường sống của chúng ta.

Sau khi nhận học bổng các em và phụ huynh cũng bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với Qúy Ân Nhân qua lời nói đơn sơ chân thành.

Tạ ơn Chúa, cám ơn Qúy Ân Nhân xa gần luôn hướng về những người có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội, nhờ đó niềm vui yêu thương mỗi ngày được triển nở nơi nhiều người đang gặp khó khăn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+ Xem hình ảnh

.