Ban Khuyết Tật Caritas Phát Diệm tổ chức tập huấn phục hồi chức năng cho người khuyết tật

Ngày 24/04/2021, ban Khuyết Tật Caritas Phát Diệm tổ chức ngày tập huấn phục hồi chức năng cho các cộng tác viên và các anh chị em khuyết tật tại giáo xứ Ninh Bình.

Sau đây là một vài hình ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Xem hình ảnh

.