Nhật ký Hành trình Hướng về miền Trung lần thứ 2 của Ban Bác Ái Caritas Phát Diệm, ngày 26-28/10/2020

1. Hành trình ngày 26/10/2020 trên đường tới miền Trung

2. Ngày 27/10/2020: 
Ban Bác Ái Caritas Phát Diệm dâng lễ đồng tế cùng với Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh tại nhà nguyện Toà Tổng Giám Mục Huế. Ngày 27/10/2020.

Sau thánh lễ đồng tế cùng Đức Tổng Giám Mục Huế-Giuse Nguyễn Chí Linh

Đoàn Caritas Phát Diệm tại Tòa Tổng Giám Mục Huế

2.1. Caritas Phát Diệm đến với giáo xứ Tân Thủy-Tổng giáo phận Huế. Ngày 27/10/2020.

+ Xem hình ảnh

 

2.2. Ban Bác Ái Caritas Phát Diệm đến với anh chị em đồng bào giáo xứ Tiên Nộn-Tổng giáo phận Huế. 27/10/2020.

 

+ Xem hình ảnh

 

2.3. Ban Bác Ái Caritas Phát Diệm đến với anh chị em đồng bào giáo họ Thuận Hoà-giáo xứ Kim Đôi-Tổng giáo phận Huế. 27/10/2020.

 

+ Xem hình ảnh

 

2.4. Ban Bác Ái Caritas Phát Diệm đến với anh chị em đồng bào giáo họ La Vân-giáo xứ Kim Đôi-Tổng giáo phận Huế. 27/10/2020.

 

 

+ Xem hình ảnh

 

2.5. Ban Bác Ái Caritas Phát Diệm đến với anh chị em đồng bào giáo xứ Cây Da-Tổng giáo phận Huế. 27/10/2020.

 

 

 

+ Xem hình ảnh

 

2.6. VỀ BÊN MẸ LA VANG. Sau hành trình đến với tha nhân, đoàn Caritas Giáo phận Phát Diệm đã về bên Mẹ Lavang để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.

 

 

 

 

 

+ Xem hình ảnh

 

3. Ngày 28/10/2020. Trở về nhiệm sở

+ Tại giáo xứ Thiên Lý-Giáo phận Hà Tĩnh

Các em Thiếu Nhi đi học giáo lý buổi tối ngày thường

Đoàn Caritas Phát Diệm dâng Thánh lễ đồng tế với cha xứ Thiên Lý-Gp. Hà Tĩnh (cha Phan Dư)

 

 

 

 

+ Xem hình ảnh

 

VIDEO CARITAS PHÁT DIỆM HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG LẦN 2