Dự Án 10 năm Giáo Phận Phát Diệm 2018-2027

Đức Cha Giuse Nguyễn Năng – Giám mục Giáo phận Phát Diệm cùng với quý Cha trong Linh mục đoàn Phát Diệm đã cùng thảo luận và thống nhất Dự án 10 năm Giáo phận Phát Diệm 2018-2027. Trong đó, Đức Cha muốn nhấn mạnh các phương diện sống TIN – CẬY – MẾN cho toàn bộ giáo dân bằng cách hành động cụ thể theo từng giao đoạn như hình dưới đây: