Caritas Phát Diệm mừng lễ Quan Thầy-2019

 

Ngày 06/09/2019 tại nhà thờ xứ Hướng Đạo giáo phận Phát Diệm. Cha Tổng Đại Diện Anton Phan Văn Tự đã thay mặt Đức Cha chủ tế thánh lễ mừng thánh Têrêxa Calcutta bổn mạng Caritas giáo phận. Trong thánh lễ có sự hiện diện của quý cha trong ban Caritas, quý cha xứ, quý soeurs và tất cả các thành viên Caritas của 79 giáo xứ.

Chương trình được bắt đầu lúc 8 giờ sáng, cha Giám Đốc Caritas giáo phận đã chào mừng quý khách và mọi người. Sau đó gặp gỡ trao đổi với các thành viên về đường hướng làm việc, cũng như các công việc mà Caritas đang làm, có những thuận lợi và khó khăn. Cha Giám đốc động viên khích lệ mọi người cần sống theo nhịp đập của giáo phận, sống tinh thần sám hối và nên thánh(canh tân), để cho tình yêu phục vụ của Chúa Kitô được lớn lên trong trái tim của mỗi người.

Sau buổi gặp gỡ, là giờ chầu Thánh Thể, các thành viên được trải lòng trước Chúa Giêsu Thánh Thể về những công việc bác ái của các giáo xứ.

Vào lúc 10h15 là thánh lễ mừng kính thánh Têrêxa Calcutta. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Phaolô Nguyễn Tất Ứng cho mọi thành phần tham dự hiểu được việc làm bác ái qua diễn văn khi nhận giải Nobel của mẹ Têrêxa Calcutta. Cha nhấn mạnh đến cách thức chúng ta làm việc bác ái không phải là việc bố thí, nhưng là cách chúng ta dành tình yêu thương cho những người kém may mắn, nói như thánh Têrêxa: “thương yêu người khác đến mức tình yêu đó làm cho mình đau”.

Trước khi kết thúc thánh lễ cha giám đốc cám ơn cha Đức Cha giáo phận luôn yêu thương đồng hành với ban Caritas, Tổng Đại diện đã chủ sự thánh lễ, quý cha và mọi người đã về đông đủ tham dự thánh lễ cầu nguyện cho công việc Bác Ái của giáo phận.

VP Caritas.

 

=>>> Xem hình ảnh